สถิติการสมัคร

Application Statistics.

ห้องเรียน/ประเภท ระดับชั้น ลงทะเบียน อนุมัติผลการสมัคร
ประเภทสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 0
ประเภทความสามารถพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 0
ประเภทความสามารถพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 0